Vloerafwerkingen


Vloeren dienen bestand te zijn tegen de verschillende soorten van belasting die erop worden uitgeoefend naast specifieke eisen. Dat kan zijn de vlaktegraad, het afschot, de laagdikte, de dichtheid en/of de kleur.

Vloerafwerkingen zijn grofweg te onderscheiden in cementgebonden vloeren, kunststofgebonden vloeren (epoxy/PU/PMMA/PUR/Polyurea)  en cementgebonden vloeren met kunststoftoevoegingen.


Deze zogenaamde gemodificeerde mortels geven extra samenhang en hechting aan de overigens sterke en starre cementgebonden vloer.

Kunststofgebonden vloeren worden in het algemeen toegepast waar de ondergrond een zekere elasticiteit vraagt of weinig constructiehoogte beschikbaar is.
Chemische belastingen, dampdoorlatendheid, scheuroverbruggend of snelle ingebruikneming kunnen andere eisen zijn om aan de in het algemeen duurdere kunststof gebonden systemen de voorkeur te geven.

Vooral in woongebouwen kan het aanbrengen of vernieuwen van galerij- en balkonvloeren voor de bewoners veel overlast veroorzaken. Bij industriële projecten zit de overlast vaak in de onmogelijkheid om de productie stil te leggen. In beide gevallen zal in nauw overleg met alle betrokkenen een duidelijk plan van aanpak worden opgesteld om tot een passend advies en aanbieding te komen.

Bij het repareren van omvangrijke schades aan vloeren geldt dit nog meer.
Het bereikbaar houden van de woning, de productie niet laten stagneren, het vraagt elke keer om eigen oplossingen c.q. ongewone werktijden.

Een ander voorbeeld is het in gebruik blijven van de een Parkeergarage tijdens het aanbrengen van nieuwe vloeistofdichte vloerafwerkingen.
Niet zelden beïnvloeden deze factoren de uiteindelijke keuze van de technische oplossing.