Homepage Projecten Parkeergarage De Parade

Parkeergarage De Parade


Parkeergarage de Parade ligt in het stadscentrum van Bergen op Zoom en wordt 24/7 gebruikt. In de zomer van 2017 hebben wij in opdracht van de gemeente de renovatie van de parkeergarage uitgevoerd. De werkzaamheden bestonden uit:

  • Vervangen van de gehele parkeervloer eerste parkeerlaag;
  • Het versterken en herstellen van diverse kolommen;
  • Herstellen diverse bouwkundige defecten;
  • Optimaliseren van de toegankelijkheid en parkeergelegenheid;
  • Verbeteren van de uitstraling.
De Parade wordt 24/7 gebruikt, met pieken rond het weekend en dalen in de ochtenden doordeweeks. De parkeerfunctie is van essentieel belang voor onder andere Jumbo en Media Markt. Ieder moment dat de parkeergarage niet optimaal gebruikt kan worden, doet afbreuk aan de bedrijvigheid van winkeliers en het parkeercomfort.  
Het is onvermijdelijk dat een dergelijke renovatie gepaard gaat met een tijdelijke beperking van de parkeergelegenheid. De uitdaging is om de werkzaamheden snel, met zo min mogelijk hinder en kwalitatief in één keer goed uit te voeren, terwijl we zo veel mogelijk parkeerplaatsen beschikbaar houden. Daarom is onder andere een faseringsplanning opgesteld, waarmee we de (parkeer)hinder tot een minimum hebben beperkt. Bijvoorbeeld door het aanpassen van het tijdstip van werkzaamheden aan op de bezettingsgraad in De Parade.

Speciaal voor dit project ontwikkelden wij een smartphone-applicatie, waarmee we publiek en winkeliers informeren over (parkeer)hinder en fasewisselingen. Op de app staat algemene projectinformatie, onze faseringsplanning en contactgegevens.Opdrachtgever
Gemeente Bergen op Zoom
Hoofdaannemer
Tebecon B.V.
Specialist Versterkingsmaatregelen
Freyssinet Nederland B.V.