Homepage Projecten Parkeergarage Heuvelpoort

Parkeergarage Heuvelpoort


Parkeren in de meest centraal gelegen garage van Tilburg, midden in het centrum van stad, 24 uur per dag, 7 dagen per week maakt de Heuvelpoortgarage tot een unieke locatie. Tijdens een grote renovatie is de garage volledig gerenoveerd, gemoderniseerd en uitgebreid waardoor er een transformatie is ontstaan met grote, heldere parkeervlakken en een brede toegang. Onder dit visuele resultaat zit een scala aan uitgevoerde werkzaamheden welke zijn uitgevoerd ten behoeve van het behoud van de parkeergarage voor nu en in de toekomst.

Tebecon is door Heerkens van Bavel ingeschakeld als gespecialiseerde partner voor het uitvoeren van diverse disciplines welke waren benodigd voor herstel en upgrade van het oorspronkelijke deel van de garage.
Betonreparatie, ondergrond voorbehandelingen (stralen/frezen), egalisatie vloeren, kunststof gebonden vloerafwerkingen, beton-conserveringen, voegovergangen en belijningen en signaleringen behoorde tot onze scope van werkzaamheden.

Ons zusterbedrijf Freyssinet heeft het ontwerp en de installatie van het KB-systeem verzorgd. Het KB-systeem van maar liefst 2.000 m2 zorgt ervoor dat het corroderen van het wapeningstaal gegarandeerd wordt gestopt.

Voor de vloerafwerkingen is gekozen voor een PMMA gebonden scheuroverbruggend systeem met een polyestervlies inlage en een eindafwerking met voldoende anti-slip eigenschappen. Deze gewapende vloeibare afdichtingssystemen hebben een uitstekende hechting op alle type ondergronden en oppervlakten. Er zijn weinig bouwprojecten die aan zo’n sterke mechanische belasting blootgesteld worden als parkeergarages en -daken. Interventietijd, slechte weersomstandigheden (temperatuur en regen), ingebruiknametijd en uitbatingsverlies spelen een essentiële rol bij de keuze voor dit systeem.Alle betonreparatie werkzaamheden zijn uitgevoerd conform de BRL 3201 en bijbehorende kwaliteitseisen en borging.

Opdrachtgever

Parkeergarage Heuvelpoort Exploitatie VOF

Hoofdaannemer

Heerkens van Bavel Bouw B.V.

Specialist Betononderhoud

Tebecon B.V.