Homepage Reparatie Bouw en Utiliteit

Bouw en Utiliteit


Of een constructie nu is gemaakt van beton, metaal, metselwerk, of hout; het is en blijft een feit dat het leeft, veroudert en verandert in de loop van de tijd.

Tebecon biedt zijn klanten bewezen oplossingen aan voor het repareren, beschermen en versterken van deze constructies.
Door toepassing van Foreva®-oplossingen kan Tebecon renovatiewerkzaamheden uitvoeren die in lijn liggen met industrienormen en goede praktijken, terwijl tevens het milieu wordt gerespecteerd.

Foreva®-oplossingen omvatten:
-        Ondersteuning bij de structurele diagnose,
-        Ondersteuning bij het ontwerp,
-        Betonreparatie,
-        Bescherming betonwapening,
-        Structurele versterking,
-        Beschermende coatings en waterdichte membranen.Versterkingen voor of na aardbevingen

Het kan nodig zijn constructies in gebieden met verhoogd risico op aardbevingen te versterken, hetzij preventief, hetzij na schade door een aardbeving. Hiervoor zijn diverse oplossingen beschikbaar. Bij het bepalen van de oplossingsrichting wordt naast het ontwerp, bijvoorbeeld ook conditie, veroudering en krachtsafdracht van de bestaande draagconstructie

geanalyseerd.


De beste versterking (in ontwerp of bestaande bouw) en/of reparatie kan worden gekozen na een uitgebreide analyse van

een aantal zaken. Daaronder vallen de constructie en de seismologie van de specifieke locatie. Hieruit kan volgen dat maatregelen nodig zijn om:

de sterkte te verhogen;
  • de ductiliteit te verhogen;
  • de fundering los te koppelen van de constructie.

Oplossingsrichtingen
Wereldwijd vinden relatief veel aardbevingen plaats. Hierdoor is al veel kennis opgedaan over het repareren en (preventief)
versterken van constructies in deze gebieden. De specifieke kennis en ervaring kan worden ingezet voor het preventief

versterken en repareren van woningen en gebouwen.


In de onderstaande tabel is een beknopt overzicht te vinden van de oplossingsrichtingen: